mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
Rekultywacja wysypiska śmieci
w Slopnicach
Miasto uzyskano 740 tys. zł dotacji  na likwidację składowiska śmieci w  Słopnicach.
 
Przez ponad 30 lat wywożono odpady z miasta, okolicznych wsi a nawet z Gorlic na wysypisko w Słopnicach. W 2013 przystąpiono wreszcie do likwidacji tej śmierdzącej hałdy. Ukształtowano, zagęszczono, odgazowano i pokryto warstwą gruntu mineralnego czaszę składowiska. Następnie uszczelniono ją syntetycznie, pokryto warstwą biologiczno- rekultywacyjną, wykonano rów opaskowy, a tej wiosny zostanie posadzona roślinność. Ujęte w studzienkach odcieki ze składowiska są wywożone samochodami na oczyszczalnię ścieków do Limanowej. Na razie, bo wkrótce będzie zbudowany kolektor odprowadzający ścieki do sieci kanalizacji miejskiej.
 
Inwestycję rekultywacji  przejęła od miasta Spółka MZGKiM  i przeprowadziła ją prawie w całości w 2013 r.
Na ten cel zaciągnięto w WFOŚiGW w Krakowie pożyczkę w wysokości 848.000 zł.
Równocześnie nasza Spółka wraz z Wodociągami Niepołomickimi podjęła wspólne starania  o uzyskanie dotacji z NFOŚiGW na rekultywację składowisk odpadów w Słopnicach i Niepołomicach. Stało się tak dlatego, że o dotację mogły wystąpić tylko podmioty mające ponad 5 ha obszaru do rekultywacji, a  nasze wysypisko miało tylko 1,5 ha powierzchni.

Starania te dzisiaj zakończyły się sukcesem i przyznano w sumie prawie 2,5 miliona zł dotacji, z czego Limanowa uzyskała  proporcjonalnie do planowanych kwalifikowanych kosztów inwestycji  740 tys. zł.