mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Muszla Koncertowa
miejsca spotkań, imprez, koncertów i festynów w Parku Miejskim

Koszt inwestycji: około 600 tys. zł, z czego blisko 230 tys. zł pochodzi ze środków ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”

W ramach projektu „Lachowsko- Orawski Festiwal Kultur” zrealizowana została inwestycja: budowa sceny koncertowej w Parku Miejskim. Nowa muszla koncertowa stworzy możliwość organizowania corocznych  festiwali  oraz  będzie bazą do organizacji wielu imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Będzie miejscem spotkań kultur polskiej i słowackiej oraz różnych grup docelowych, tj. młodzieży, dzieci, seniorów, zespołów regionalnych itp. 

Istniejące przyziemia muszli zostały zaadoptowane. Powstało tam zaplecze dla obsługi sceny koncertowej, na którą składają się pomieszczenia: szatnia/przebieralnia, WC, pomieszczenie porządkowe. Nadbudowana część obiektu stanowi zadaszenie klatki schodowej i zaplecze techniczne obsługi plenerowych imprez rekreacyjno-kulturalnych.