mobil
herb
  • slidebg1
Zagospodarowanie Miejskiej Góry
pod Centrum Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych
Miejska Góra – zmiana trybu realizacji inwestycji

Na kilkanaście miesięcy przed końcem 2015 roku, terminem zakończenia projektu „Budowa Ośrodka Wypoczynku i Sportów Ekstremalnych na Miejskiej Górze”, został on poddany gruntownej analizie. Analiza taka była niezbędna, bo wiele się zmieniło od czasu jego powstania - trzy lata temu. Ostatnie lata to okres tzw. „trudnego pieniądza” dla ubiegających się o dofinansowania. Pieniądze po prostu kończyły się, stąd duża konkurencja i bardzo wysokie wymagania dla beneficjentów. Dlatego w naszym projekcie uwzględniono wiele elementów wysoko punktowanych przez komisje kwalifikujące, od których zależy dofinansowanie i jego wysokość. Przede wszystkim chodzi tu o sposób realizacji w systemie (zaprojektuj i wykonaj) oraz o wymóg budowy bardzo wydajnego systemu transportu sportowców i turystów na górę. Przewlekająca się ocena projektu przez donatorów oraz niejako wymuszony system (zaprojektuj i wykonaj), bardzo skomplikowały i opóźniły realizację,  złożonego z wielu elementów zadania.

Wynikła stąd zwłoka spowodowała, że całkowicie zmieniły się relacje wysokości dofinansowania do kosztu projektu.  Na początku koszt  zadania wyceniano na 5,5 mln zł.  Dotacja miała wynosić 2,3 mln. i dawała bardzo przyzwoity wskaźnik 50% kosztów netto, a podatek VAT  miasto mogło odzyskać.

Z biegiem czasu koszty realizacji poszybowały do poziomu kilkunastu milionów,  głównie za sprawą szokującego wzrostu kosztów budowy kolejki Wie-li.  Wstępny szacunek oparty na cenach niemieckich realizacji oscylował w okolicach 2,5 mln zł. Trudno powiedzieć dlaczego teraz sięga kwoty 8 mln zł. Wobec tego, że dotacja pozostała w pierwotnej wysokości, nie można było ciągnąć tego dalej i należało gruntownie zmienić sposób realizacji. Dlatego też Burmistrz Miasta, kierując się zdrowym rozsądkiem i dbałością o budżet Miasta, zdecydował o zmianie sposobu realizacji tego projektu wraz z ubieganiem się o wyższe dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2013 – 2020.  Pomimo roku wyborczego, należało taką decyzję podjąć, gdyż jest to jedyne racjonalne wyjście pozwalające na uzyskanie dofinansowania o 100% wyższego niż dotychczasowe.

Nowy tryb realizacji inwestycji nie powoduje rezygnacji z  żadnego elementu projektu. Zmienia nieco priorytety i chronologię oraz rezygnuje z bardzo uciążliwego systemu „zaprojektuj i wykonaj”. Tak więc w pierwszej kolejności zostaną zamówione projekty na: utwardzoną drogę do Krzyża, parkingi oraz wszystkie obiekty kubaturowe z pełną infrastrukturą, czyli: zaplecze do organizowania imprez sportowych, miejsce imprez w kamieniołomie, obozowisko – biwak, punkt startu paralotniarzy wraz z częścią gastronomiczną, a także park linowy, place zabaw oraz altanki, ławki i platformy widokowe przy trasach spacerowych.

Na pozostałe części projektu, czyli: budowę kolejki, rowerowych tras zjazdowych, rowerowego parku umiejętności, ścieżek i tras do biegów ekstremalnych, toru przeszkód i pozostałych, projekty zostaną zamówione w drugiej kolejności.
Na całość,  ponownie zostanie złożony wniosek na dofinansowanie o docelowej wysokości 5 mln złotych, a także postaramy się skorzystać z innych możliwych źródeł dofinansowania.

Do realizacji projektu przystąpimy natychmiast po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, finansując je z własnych środków, ponieważ nowy system dofinansowania zezwala na zaliczenie do wkładu własnego, wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy z donatorem.


 

Pliki do pobrania