mobil
herb
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
ZAGOSPODAROWANIE POTOKU JABŁONIECKIEGO
„Tworzenie i odnowienie zdegradowanej zieleni przy potoku Jabłonieckim wraz z kompleksem Parku Miejskiego w Limanowej oraz budowa infrastruktury do jej udostępnienia”.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.5 POIiŚ  2014-2020 – Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 10 ha, zlokalizowanego w południowej części Miasta Limanowa wzdłuż Potoku Jabłonieckiego. Zaprojektowany teren ma posiadać przede wszystkim funkcje rekreacji zarówno czynnej jak i biernej oraz dekoracyjną zapewniając tym wypoczynek i rekreację mieszkańcom i turystom (tj. aktywność fizyczna, spacery, naświetlania słoneczne, kontemplacja, imprezy plenerowe, itp.) oraz miejsce spotkań towarzyskich i zabawy. Celem jest stworzenie ciekawej aranżacji miejsca z nowym układem komunikacyjnym, z interesującymi rozwiązaniami projektowymi, atrakcyjnymi elementami małej architektury, nową zielenią oraz wyposażeniem dostosowanym do zróżnicowanego wieku użytkowników. Realizacja projektu ma jednocześnie poprawić jakość przestrzeni, zachęcać mieszkańców i turystów do odpoczynku i korzystania z parku ale przede wszystkim ma poprawić wizerunek miasta jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego dla człowieka. Projekt kompleksu parkowo- rekreacyjnego ma na celu wykorzystać istniejące walory krajobrazowe terenu i połączyć dwie części miasta trasami pieszo-rowerowymi. Ma stworzyć swobodną komunikację zurbanizowanego terenu z naturalnym korytarzem wzdłuż Potoku Jabłonieckiego, a także być ‘Zielonymi Płucami’ dla miasta i powodować jego przewietrzanie. Nowy kompleks parkowo-rekreacyjny stanie się doskonałą promocją miasta przyciągającą zdecydowanie większą liczbę użytkowników oraz podniesie wartość tego terenu i obszarów przylegających.


Projekt parku w dużej mierze wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i korzysta już  z istniejących walorów krajobrazowych a nawet je podkreśla i akcentuje. Wtapia się w otoczenie, a zaprojektowane nowe funkcje, obiekty, wyposażenie i elementy małej architektury harmonijnie dopasowują się do kompozycji układu oraz zieleni.
Koncepcja parku jest funkcjonalna, różnorodna i dogodna dla wszystkich grup wiekowych.
Projekt wykorzystuje takie elementy jak drewno, metal, wodę, beton, zieleń i światło, a harmonijne połączenie tych elementów to sztuka kreacji w dziedzinie architektury krajobrazu. Koncepcja zespołu parkowo- rekreacyjnego podzielona została na strefy, a każda z nich będzie charakteryzowała się inną funkcją i wyposażeniem:
- strefa historyczna- parkowa- strefa spotkań towarzyskich, kontemplacji słuchania muzyki muszla koncertowa, imprezy plenerowe.
- strefa rekreacji wodnej – miejsce wypoczynku w ruchu dla wszystkich grup wiekowych, basen pływacki, brodzik dla dzieci, wodny plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna
- strefa rekreacji aktywnej – pumptrack, plac zabaw, stoły tenisowe, siłownia zewnętrzna, wbudowane trampoliny, boisko wielofunkcyjne/ lodowisko, ścieżka zdrowia, ścieżka leśna z tarasami widokowymi, oraz psi park.
- strefa rekreacji biernej– amfiteatr nad rozlewiskiem, leżaki i hamaki, polana piknikowa, kręgi ogniskowe, altany grillowe, pole namiotowe, altany sensoryczne oraz miejsce romantyczne do zdjęć w plenerze, zieleń nadwodna łęgowa i rodzima.
Strefy funkcjonalne połączone są ze sobą ścieżką pieszo- rowerową. Droga ta ma za zadanie łączyć centrum miasta z południową jego częścią i przebiegać przez cały kompleks parkoworekreacyjny po obydwu stronach rzeki.

Teren parku będzie swobodnie połączony z miastem za pomocą zielonych korytarzy.
W koncepcji zespołu parkowo- rekreacyjnego zaprojektowano innowacyjne rozwiązania architektoniczne oraz energooszczędne selektywne oświetlenie. Tego typu rozwiązania i detale stworzą fantastyczny klimat i charakter miejsca , również i w nocy.

Koncepcja parku przewiduje dostępność dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy projekcie parku starano się nie projektować barier architektonicznych i w miarę możliwości udostępnić każdą strefę funkcjonalną dla tejże grupy osób. Projektowana zieleń w głównej mierze jest uzupełnieniem układu kompozycyjnego.

Postawiono na roślinność, która ma w założeniu cieszyć oko przez cały rok – również w zimie. Pojawią się także byliny, trawy wieloletnie, krzewy czy drzewa ozdobne oraz roślinność wodną wzdłuż Potoku. Zieleń musi być dostosowana do siedliska tak, żeby była jak najbardziej atrakcyjna i zachęcająca do wypoczynku. W historycznym założeniu parkowym zieleń uzupełniono o gatunki rodzime charakterystyczne dla takich założeń dworskich w XIX w.