mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
NISKOMESYJNY TRANSPORT MIEJSKI
„Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt projektu wynosi 14.416.894,99 zł, a wartość dofinansowania 11.351.609,72 zł, co stanowi 85% całości inwestycji. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2018r. do grudnia 2019 r. Inwestycja dotyczy organizacji niskoemisyjnego transportu miejskiego, tj. zakupu nowoczesnych autobusów, budowy dworca i przystanków oraz parkingów park&ride. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest m.in. budowa niewielkiego dworca – węzła przesiadkowego, wraz z budynkiem poczekalni i usług komunikacyjnych, który ma być zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania przy zbiegu ulic Kopernika, Targowej i Źródlanej. Oprócz tego, projekt zakłada stworzenie trzech parkingów typu park&ride, które umożliwiają pozostawienie własnego pojazdu i kontynuowanie podróży komunikacją zbiorową bez ponoszenia dodatkowych opłat.  Za pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ma zostać sfinalizowany zakup pięciu niskopodłogowych autobusów elektrycznych lub zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Nowoczesne pojazdy miałyby realizować kursy w ramach komunikacji miejskiej. Miasto będzie je udostępniać przewoźnikom lub operatorom, którzy będą odpowiedzialni za realizowanie komunikacji. 

Przedmiotowy projekt w sposób kompleksowy podchodzi do tematu niskoemisyjnego transportu w mieście Limanowa. W ramach projektu poprzez zakup nowych autobusów o napędzie elektrycznym/cng - 5 szt., budowie centralnego węzła przesiadkowego, instalacji 28 wiat przystankowych oraz 3 miejsc Park&Ride i Bike&Ride, nastąpi szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, a także ograniczenie i upłynnienie ruchu innych przewoźników, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie. Natomiast poprzez dynamiczny system informacji pasażerskiej tj. m.in. oprogramowanie urządzeń umieszczonych w autobusach do pozycjonowania i rozpoznawania kursów oraz tablice świetlne na każdym przystanku informujące o spodziewanym czasie przyjazdu autobusu, zakup infrastruktury towarzyszącej, nastąpi lepsza integracja transportu, co z kolei przedłoży się na większe zainteresowanie i wykorzystanie transportu publicznego przez mieszkańców miasta i powiatu.

Przedmiotowy projekt przyczyni się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w mieście oraz wynikać będzie z planów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, które zawierają elementy planów mobilności miejskiej. Oznacza to, że modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale jest widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego, a także dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z powstałej infrastruktury korzystać będą przede wszystkim mieszkańcy miasta i gmin położonych poza dostępnością do drogi krajowej nr 28, czy drogi wojewódzkiej nr 965, którzy będą mogli pozostawić samochód osobowy i przesiąść się do komunikacji zbiorowej. Parkingi dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z komunikacji zbiorowej z pewnością skorzystają również turyści.

Mieszkańcy Limanowej oraz powiatu limanowskiego, jak i turyści odwiedzający ten rejon Małopolski, skorzystają na realizacji projektu nie tylko poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej, ale również poprzez poprawę jakości powietrza z uwagi na zmniejszenie emisji CO2. Mniejsza liczba samochodów, promowanie korzystania z transportu zbiorowego ograniczy emisję zanieczyszczeń emitowanych ze spalin samochodów, zmniejszy poziom hałasu oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach.