mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
TRWAJĄCA PRZEBUDOWA LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY
Trwa nadal realizacja zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową”.
Inwestycja ta dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego kwotą ok. 2 mln zł. Z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych prac dodatkowych, wynikłych w trakcie prowadzenia robót budowlanych, tj. zmiana głębokości posadowienia fundamentów, usunięcie azbestu przy rozbiórce starego dachu oraz przygotowanie konstrukcji pod możliwość montażu w przyszłości instalacji fotowoltaicznej, przewiduje się wydłużenie terminu zakończenia zadania o trzy miesiące tj. do dnia 30.11.2019 r. Obecnie kontynuowane są prace budowlane – roboty wykończeniowe wewnętrzne I pietra oraz roboty na elewacji – tynki zewnętrze oraz ruszt stalowy wraz z siatką aluminiową. Kontynuowane są prace związane z budową dachu głównego, oraz zadaszeniem nad wejściem głównym do budynku. Wykonywane są instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.