mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
TRWAJĄCA BUDOWA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
Wartość projektu to 11 049 603,00 zł, kwota dofinansowania 1 999 947,00 zł. W efekcie przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Czecha, Biblioteka Miejska uzyska nową i nowoczesną siedzibę umożliwiającą realizację działań wykraczających poza dotychczasową ofertę. Zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych. Powstaną pomieszczenia umożliwiające poszerzenie oferty i osiągnięcie Certyfikatu Biblioteka +. Możliwa będzie realizacja nowej oferty takiej jak: terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne i socjologiczne, biblioterapia, muzykoterapia, doradztwo zawodowe. W nowej bibliotece zaprojektowano wiele nowoczesnych technologicznie rozwiązań m.in. system ochrony zbiorów RFID, dzięki któremu za pośrednictwem etykiet RFID HF i bramek nadawczo-odbiorczych zbiory, do których czytelnicy będą mieć zapewniony wolny dostęp, będą lepiej chronione. Książki do biblioteki zwrócić będzie można w dowolnym i dogodnym dla czytelnika czasie dzięki automatycznej wrzutni. Wrzutnia umożliwi samodzielne zwracanie książek bez oczekiwania w kolejce i o każdej porze dnia. Urządzenie będzie sprawdzać zwracaną pozycję i informację przekazywać do systemu bibliotecznego. Klienci biblioteki za pośrednictwem systemu bibliotecznego oraz książkomatu będą mogli samodzielnie wypożyczać książki. Urządzenie będzie wyposażone w zamykane schowki, ekran dotykowy oraz czytnik kart bibliotecznych. Użytkownik będzie mógł wybrać interesującą go pozycję korzystając z katalogu biblioteki zamieszczonego na jej stronie internetowej i ją zamówić. Gdy książka będzie gotowa do odbioru system biblioteczny poinformuje go o tym fakcie. Czytelnik zidentyfikuje się przy książkomacie za pośrednictwem karty bibliotecznej. Książkomat automatycznie otworzy skrytkę.