mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY
PRZY UL. TARGOWEJ
Budowa placu manewrowego zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Targowej to pierwsza część zadania w ramach realizowanego usprawnienia komunikacji miejskiej. Inwestycja obejmuje przebudowę placu manewrowego, skrzyżowania, zjazdów indywidualnych oraz  przebudowie ogrodzeń. Ponadto zamontowane są urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zabezpieczona jest sieć kanalizacji deszczowej oraz zostały usunięte drzewa kolidujące z inwestycją.  Wykonawca robót po przeprowadzonej procedurze przetargowej było Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DUDA”i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ BESKID” G.A. Duda sp.j. z Mszany Dolnej. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy opiewała na kwotę 1 567 626,62 zł brutto, a okres gwarancji wynosi 60 m-cy.
Przypominamy, że na realizację inwestycji usprawnienia komunikacji, miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej”.  Realizacja projektu obejmuje: budowę placu manewrowego węzła przesiadkowego, budowę budynku dworca w Limanowej, oraz dostawę Systemu Informacji Pasażerskiej, organizację i zarządzanie ruchem, dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z wyposażeniem, wyposażenie stanowisk operatorów, dostawę i montaż monitoringu wizyjnego, wyposażenie parkingów. Całkowity koszt projektu wynosi 14 416 894,99 zł, a dofinansowanie 11 351 609,72 zł. Ponadto w ramach projektu ma zostać sfinalizowany zakup pięciu niskopodłogowych autobusów elektrycznych lub zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Nowoczesne autobusy miałyby realizować kursy w ramach komunikacji miejskiej i podmiejskiej.