mobil
herb
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
Renowacja Kapliczki
na Cmenatrzu Komunalnym w Limanowej
Zakończył się remont Kapliczki na Cmentarzu Komunalnym. Kapliczka na planie kwadratu, z ostrołukowym wejściem, zwieńczona dwuspadowym dachem, ufundowana została w 1925 r. przez Agatę i Wojciecha Jońców, poświęcona przez ks. Prałata Kazimierza Łazarskiego.
Stan kapliczki z roku na rok ulegał pogorszeniu. Mimo, że stan zachowania elewacji był dobry, w środku ściany kapliczki były zawilgocone, z odpadającymi płatami tynku. Staraniem samorządu, pozyskano środki na modernizację i konserwację zabytku. Koszt przedsięwzięcia wynosił 11.500 zł, z czego 5.000 zł pokryte zostało decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pod nazwą KAPLICZKI MAŁOPOLSKI-2017. Rezultatem działań jest wyremontowana kapliczka i zachowanie dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń oraz rozpowszechnienie wartości architektury sakralnej.