mobil
herb
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
Ruszyła przebudowa budynku LDK i budowa Biblioteki
Końcem marca miało miejsce przekazanie wykonawcy dokumentacji i placu budowy, obecnie, zgodnie z harmonogramem robót, trwają prace wyburzeniowe. Kolejnym etapem będą roboty murowe.
Przypominamy, że 15 marca 2018 r. zwarte zostały umowy na przebudowę budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wykonawcą robót została wyłoniona w drodze przetargowej, Firma Budowlana GURGUL - Piotr Gurgul z Limanowej. Umowę na część dotyczącą przebudowy LDK, opiewającą na kwotę 9 616 170,76 zł, podpisał Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. Przebudowa LDK realizowana jest w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” w ramach Osi 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1 999 237,09 zł. Umowę na część dotyczącą Biblioteki na kwotę 11 049 602,00 zł, podpisała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - Joanna Michalik. Budowa Biblioteki realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1 999 947,00 zł.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na sierpień 2019 r.