mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
Modernizacja energetyczna budynków
miejskich
Miasto wykonało zadania związane z modernizacją energetyczną dziewięciu budynków użyteczności publicznej: czterech Zespołów Szkół Samorządowych, dwóch Miejskich Przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Urzędu Miasta i miejskiego budynku przy ul. Spacerowej. Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta Limanowa” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 525 608 zł. Całkowita wartość projektu to 6 255 512 zł.

Zakres wykonanych prac w Miejskim Przedszkolu Nr 1: rozbudowa klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie izolacji ścian piwnic, drenaż opaskowy, wykonanie zejścia zewnętrznego do piwnic, odbudowa i remont schodów zewnętrznych wejściowych i bocznych, wykonanie tarasów zewnętrznych, roboty remontowe i modernizacyjne wewnętrzne w piwnicach, na parterze i na piętrze, modernizacja i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania, wykonanie chodnika przy budynku – wartość robót 597.903 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa – 298.950 zł, środki własne 298.953 zł.
Zakres robót wykonanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 to: wykonanie nadbudowy budynku przedszkola wraz z wykonaniem dachu nad dobudowaną częścią oraz remontem pozostałej części zadaszenia budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, wykonanie izolacji ścian piwnic oraz roboty ociepleniowe stropów i elewacji, wykonanie drenażu, modernizacja i rozbudowa instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i  ppoż. oraz centralnego ogrzewania. Wartość robót 616.919 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 278.523 zł, środki własne 338.396 zł.
Wykonano termomodernizację budynków przeszkoli Nr 1 i Nr 2 polegającą na wymianie instalacji centralnego ogrzewania i wymianie kotłowni na nowe. Ponadto wymieniono oświetlenia na lampy LED i zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Wartość wykonanych prac w Miejskim Przedszkolu Nr 1 wyniosła 224.467 zł, w tym dofinansowanie 134.657 zł, środki z budżetu miasta 89.809 zł. W Miejskim Przedszkolu Nr 2 wartość wykonanych prac wyniosła 130.516 zł, w tym dofinansowanie 78.296 zł, środki z budżetu miasta 52.219 zł.