mobil
herb
  • slidebg1
Rozbudowa cmentarza komunalnego
w Limanowej
Zakończono rozbudowę cmentarza komunalnego w Limanowej. Na początku sierpnia 2017 roku dokonano końcowego odbioru robót. Rozbudowa cmentarza w Limanowej objęła swym zakresem przygotowanie przylegającego do istniejącego cmentarza terenu, pod miejsca pochówku. Teren ten został urządzony poprzez budowę alei dojazdowych jak i pieszych: w części z nawierzchnią kostki brukowej, a w części o nawierzchni asfaltowej. Zostały urządzone miejsca postojowe z kostki brukowej, a na zewnątrz ogrodzenia, place utwardzone tłuczniem. Ważnym elementem infrastruktury rozbudowy cmentarza jest jego odwodnienie od strony zachodniej, gdzie może być napływ wody powierzchniowej. W tym miejscu został wybudowany rów otwarty zabudowany elementami betonowymi. Odwodnienie placów i ciągów komunikacyjnych jest wykonane zabudowaną kanalizacją deszczową. Dla potrzeb rozbudowanego cmentarza został wykonany nowy przyłącz wodociągowy z punktami czerpalnymi, została rozbudowana sieć oświetleniowa i wydzielone miejsca lokalizacji kontenerów na odpady. Całość terenu została zabudowana nowym ogrodzeniem z dwoma bramami wjazdowymi. W dużej mierze lokalizacja rozbudowywanego cmentarza była zdeterminowana warunkami jakie narzuciły przepisy tj. strefa od zabudowań związana z odpowiednią odległością, a także infrastruktura, która przebiega przez ten teren. Przede wszystkim chodzi o linie gazową. Miało to wpływ na przebieg alejek, jak i znacznej powierzchni utwardzonego parkingu. Koszt rozbudowy cmentarza wyniósł około 560 tys. zł.