mobil
herb
  • slidebg1
Lokalne trasy turystyczne
W ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR (Subregionalnego Programu Rozwoju), realizujemy projekt wspólnie z Powiatem Limanowskim i gminami; Limanowa, Słopnice i Kamienica. Wykonanie opracowania jest na tyle pilne, że nabór wniosków już został ogłoszony od 12.12.2016 do 03.02.2017r.

Opracowana koncepcja funkcjonalno-użytkowa ścieżki rowerowej nad Potokiem Jabłonieckim w Limanowej zakłada połączenie jej  ze ścieżką na Jabłońcu (Gmina Limanowa), Ma być ona w formie pętli usytuowanej po obu stronach potoku z przekroczeniem go dwoma kładkami i po przekroczeniu ul. Z. Augusta przebiegać będzie ul. Jabłoniecką  do połączenia na Jabłońcu.