mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Przebudowa ul. M. Konopnickiej, ul. ks. L. Kowalskiego,
ul. Bulwary i ul. Kilińskiego w Limanowej.
Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg gminnych polegająca na: rozbudowie drogi gminnej. Leśna w km 0+000-0+086,39, przebudowie dróg gminnych: ul. Kowalskiego w km 0+004,50- 0+080,50, ul. Konopnickiej w km 0+015,50-0+246,60, ul. Konopnickiej  w km 0+000-0+070, ul. Bulwary(I)  w km 0+180,75-0+403,20, ul. Leśna  w km 0+002,31-0+058,47, ul. Kilińskiego w km 0+000-0+158,13, remoncie dróg gminnych: ul. Targowa w km 0+082,20-0+256,20, ul. Wąska w km 0+000-0+049,17 ul. Bulwary (II) w km 0+000-0+170, ul. Źródlana w km 0+047-0+136, ul. Zięby w km 0+000-0+108 w Limanowej”. W ramach zadania wykonano:
- 6 282,00 m2 nawierzchni bitumicznej z podbudową z kruszywa łamanego
- 49,00 mb rowów odwadniających umocnionych korytkami betonowymi
-  2 827,50 m2 chodników
- 808,50 m2 parkingów utwardzonych kostką brukową

Łączna długość odcinków dróg przebudowanych i wyremontowanych wynosi 1 490 m. Koszt przebudowy 2 239 178,46 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne z programu 1 113 931,00 zł.