mobil
herb
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Limanowej
Możliwości techniczne i technologiczne pracującej oczyszczalni ścieków w Limanowej w pełni zabezpieczają oczyszczanie, obecnie odbieranych ścieków. Ciągła rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zapotrzebowanie terenów innych samorządów graniczących z Miastem Limanowa, szczególnie Gminy Limanowa, wymaga od nas podjęcia działań mających na celu rozbudowę oczyszczalni w najbliższej perspektywie. Miasto Limanowa zleciło w związku z tym opracowanie koncepcji jej rozbudowy przy założeniu doprowadzania do niej wielkości ładunków: od 10.000 RLM (mieszkańców równoważnych). Dla tak powiększonej oczyszczalni określono możliwe i konieczne kierunki jej rozbudowy, w 3 wariantach. Przeanalizowano również możliwość etapowania realizacji każdego z wariantu. Rozbudowa oczyszczalni nie dotyczy wszystkich istniejących obiektów w oczyszczalni i bazuje na tej samej technologii biologicznego oczyszczania ścieków w reaktorach SBR. W ramach opracowania, Wykonawca wykonał:
- wielowariantowe rozwiązanie rozbudowy oczyszczalni (3 warianty)
- określił dla każdego z wariantów energochłonność
- określił dla poszczególnych wariantów koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
 
W związku ze złożonym wnioskiem Gminy Limanowa dotyczącym możliwości zrzutu ścieków do miejskiej oczyszczalni od mieszkańców gmin, szczególnie z miejscowości Stara Wieś, Miasto zaproponowało porozumienie, które miałoby na celu wspólną realizację jej rozbudowy.

Bazując na danych opracowanej koncepcji w projekcie porozumienia, Miasto proponuje: udostępnienie Gminie Limanowa możliwości zrzutu ścieków rozbudowanej oczyszczalni dla 5 000 RLM. Przy czym cena za odprowadzanieścieków od gospodarstw i innych podmiotów będzie równa cenie, za jaką odprowadzane są na terenie Miasta Limanowa. Ponadto Miasto jako inwestor przedsięwzięcia będzie występowało z wnioskiem o środki zewnętrzne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tak, że koszt Gminy Limanowa sprowadzałby się do wielkości 50% wkładu udziału własnego. Ze wstępnej analizy bezwzględnie wynika, że proponowane rozwiązanie dla Gminy Limanowa jest znacznie korzystniejsze od alternatywy budowy własnej oczyszczalni dla założonej wielkości zrzucanych ścieków.