mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Remont ulicy Piłsudskiego
w Limanowej
Remont ulicy Piłsudskiego tj. przebudowa ulicy Piłsudskiego i skrzyżowania ulic Witosa, Krakowskiej i Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (bez skrzyżowania), w ciągu drogi krajowej nr 28 w Limanowej. Inwestycja drogowa obejmowała: wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym (PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.


Inwestycja została podzielona na dwa etapy realizacyjne, co wynika z rodzaju decyzji administracyjnych, na których podstawie realizowane były roboty budowlane dla poszczególnych Etapów.

Etap I – obejmował zaprojektowanie i przebudowę ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II (bez skrzyżowania).

Etap II – obejmował zaprojektowanie i przebudowę skanalizowanego skrzyżowania: ul. Krakowskiej (DK28), ul. Piłsudskiego (DK28) i ul. Witosa (DW965) na skrzyżowanie typu rondo czterowylotowe z włączeniem zaślepionej ul. Lipowej – ok. km 108+395,38 DK28.


Generalnym inwestorem zadania jest "Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Wykonawcą robót jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe SA. Nowy Targ.