mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Nowe oblicze ulicy Jordana
Korzystający z ulicy oraz chodników przy ul. Jordana, a zwłaszcza rodzice dzieci ze żłobka, przedszkola i szkoły, zgodnie stwierdzą, że ulica Jordana zawsze była ciasna, wąska i mało drożna. Stan ten zmienił się diametralnie po zrealizowaniu inwestycji drogowej pn: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej nr K340292 ul. Jordana oraz osiedlu Zygmunta Augusta w Limanowej”.

Wartość zadania wyniosła ponad 4 mln zł, w tym 50% to dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a drugie 50%  tj. 2 mln zł wyasygnowało miasto z własnego  budżetu. W inwestycję włączył się też finansowo powiat z kwotą  50 tys. zł.

Przebudowa dróg oraz przebudowa skrzyżowań dróg pozwoliły usprawnić ruch i poprawić jego bezpieczeństwo w obrębie centrum oświatowego (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, żłobek), dwóch osiedli mieszkaniowych oraz terenów rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych i kulturalnych miasta /park miejski, hala sportowa, basen, plac zabaw, boisko sportowe, kort tenisowy, muzeum, muszla koncertowa/ w połączeniu z drogami powiatowymi nr 1631K ul. Zygmunta Augusta i nr 1609K Limanowa – Kamienica.

W ramach inwestycji ujednolicono szerokość jezdni na ulicy Jordana do 6,0 m, na pozostałych drogach do 5,0 m, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz poszerzenie jezdni. Ogólny zakres robót obejmował: wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, parkingów i chodników, ułożenie krawężników betonowych, ułożenie krawężników kamiennych, ułożenie obrzeży betonowych, remont i przebudowa oświetlenia, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – progi zwalniające, oznakowanie pionowe i poziome, bariery zabezpieczające.