mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Remont mostu
w ciągu ul. Grunwaldzkiej
Stara konstrukcja, zniszczona nawierzchnia i pobocza, to stan który przemówił za decyzją wyremontowania kolejnego mostu w Limanowej na potoku Starowiejskim w ciągu ul. Grunwaldzkiej. Roboty związane z odbudową mostu dotyczyły płyty ustroju nośnego i były podyktowane koniecznością odbudowy wyposażenia mostu oraz rozwiązań konstrukcyjnych obiektu umożliwiających powstrzymanie degradacji obiektu powstałej w wyniku eksploatacji i oddziaływania czynników atmosferycznych oraz kolejnych powodzi. Zakres prac obejmował m.in. częściową rozbiórkę mostu, odbudowę elementów jego konstrukcji, remont przyczółków, wymianę nawierzchni asfaltowej, montaż bariero-poręczy i barier drogowych oraz odbudowę chodników po obu stronach obiektu, o szerokości użytkowej równej 1,5 metra każdy.
 
Wartość inwestycji wyniosła ponad 446 tys. zł, w tym: środki własne z budżetu miasta to kwota ponad 304 tys. zł. Różnicę tj. ok. 141 tys. zł miasto pozyskało z dotacji budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.