mobil
herb
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
Przebudowa ulicy Tarnowskiej
Pod koniec 2014 roku miasto Limanowa przystąpiło do realizacji zadania, tj. przebudowy ul. Tarnowskiej w Limanowej. Inwestycja polegała na wykonaniu pasa do lewoskrętu do wjazdu na stację paliw, budowie chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana była przez miasto Limanowa wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w trybie inicjatyw samorządowych. Do realizacji zadania włączyło się również Przedsiębiorstwo Produkcyjne- Handlowe –Usługowe „Uchacz” Spółka jawna, które sfinansowało wykonanie lewoskrętu na stację paliw. Wykonawcą zadnia, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, była Przedsiębiorstwo Budowlano-usługowe ZIBUD z Kamienicy.

Wartość całkowita zadania wynosiła 695.830.87 zł. Na inwestycje  miasto uzyskało dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wysokości 320.045,30 zł.

W kwietniu 2015 r. dokonano odbioru w/w inwestycji.